DGE Mark och Miljö, Kalmar

Detaljerade näringsliv informationer

Momsnr.
556664-9231
Antal anställda
10 - 19

Profil

DGE Mark och Miljö är ett konsultföretag inom miljöområdet med starkt engagemang för kunder, medarbetare och vår omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt präglat av flexibilitet och närhet till våra kunder kan vi effektivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.


Detaljerad beskrivning
DGE Mark och Miljö ska vara en självklar samarbetspartner och rådgivare inom miljöområdet. Som företag och som enskilda konsulter vill vi göra skillnad för miljön och våra kunder.


Vår affärsidé är att erbjuda specialkompetens inom miljöområdet till industrin, tjänsteföretag och den offentliga sektorn. Vi ska vara ett naturligt val för mindre och medelstora företag samt ett alternativ för större organisationer.


DGE Mark och Miljö ska inte vara en teknikkonsult i traditionell mening, men ska genom egen kompetens eller tillsammans med samarbetspartners ansvara för hela kedjan av frågor för att lämna en komplett hållbar rådgivning.


DGE Mark och Miljös rådgivning och arbete i uppdrag ska stärka våra kunders konkurrenskraft, kompetens och varumärke. Med vår samlade erfarenhet, resurser och spetskompetens tillsammans med vårt nätverk säkerställer vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar.Vision
DGE Mark och Miljös vision är att bli en naturlig och respekterad partner och rådgivare i miljöfrågor.Mission
DGE Mark och Miljös mission är att göra skillnad för miljön och våra kunder i vår yrkesroll och för samhället med en progressiv personalpolitik.Strategi
DGE Mark och Miljö ska uppnå visionen genom en medveten rekrytering, kompetensutveckling av personalen samt medvetna val av samarbetspartners. Utvecklingen leds med hjälp av långsiktiga affärsplaner på 3–5 år som fungerar som en checklista och utvärderas årligen.
Nyckelord:
Sanering, Miljökonsulter, Mark, Rådgivning, Göteborg, Bevakning, Malmö, Efterbehandling, Riskanalys, Verksamhetssystem, Miljökonsult, Kalmar, Kvalitetssamordnare, MKB, ISO, Grundvatten, Tillstånd, ISO 14001, Kvalitetskonsult, Lagar, ISO 9001, Reach, CSR, Periodisk Besiktning, Lagstiftning, Miljökontroll, Byggmaterialvärdering, Carbon Footprints, Emmisionsbestämningar, Miljösamordnare, Kemikalie Rådgivning
DGE Mark och Miljö

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för DGE Mark och Miljö!

Dela erfarenheter!

Facebook

Liknande företag i närheten

 1. Västra Sjögatan 8
  392 32  Kalmar
  0480-42 07 00
 2. Södra Malmgatan 10
  392 34  Kalmar
  010-722 50 00
 3. Norra Vägen 37
  392 34  Kalmar
  0480-516 00
 4. Trädgårdsg. 12, Box 822
  392 35  Kalmar
  0480-45 10 00
 5. Norrgårdsg. 1 C
  392 37  Kalmar
  0480-49 18 00
 6. Kolonigatan 24
  392 36  Kalmar
  076-321 55 11
 7. Kartöversikt över liknande företag